Főtevékenység

 • UKRAJNA ADÓFIZETŐINEK ASSZOCIÁCIÓJA
 • UKRAJNA JÖVEDELMEK ÉS ILLETÉKEK
 • TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK
 • UKRAJNA BELÜGYMINISZTÉRIUMA TÁRSADALMI TANÁCSA

 • TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
 • ÜGYVÉDI GYAKORLAT
 • JÓTÉKONYSÁGI TEVÉKENYSÉG
 • KÖRNYEZETVÉDELEM

Főtevékenység –az adófizetők gazdasági, szociális, más érdekeinek képviselete és jogainak védelme minden szinten.

Az adófizetők jogainak és érdekeinek védelmekor, úgy veszem, hogy a jelenkori szakaszon az adószolgálat köteles ösztönözni az ország gazdasági fejlődését, támogatást nyújtani olyan feltételek megteremtéséhez, amelyek bevonzák a beruházásokat, fejlesztik a magánüzletet, csökkentik az adóterhelést, az állandó adók bevételét az állami költségvetésbe.

A megfelelő rendelkezéseket betelepítettük a „Vízszintes megfigyelés” szolgáltatásba, amelynek megvalósítását Ukrajnában 2011-ben kezdtük meg. Enek a szolgáltatásnak a bevezetése a hatóság és az üzlet közötti kapcsolat fejlődésének új szakaszát jelképezi az egyenjogúság és az erkölcs irányába. Az adóhivatal fiskális szervből konzultációssá változik, ami az adóhivatalok és az adófizetők viszonyának új fázisát jelenti, üzleti partnerkapcsolattá alakul.

Az „Ukrán adófizetők asszociációja” összukrán társadalmi szervezet elnökének tanácsadójai beosztásában mindig igyekeztem Ukrajnát európai állammá változtatni. Ezt a tevékenységemet az EU irányába ma is folytatom.
Minden fejlett európai állam alapelvei közzé tartozik: az állampogár jogainak és szabadságának elsőbbsége; az alkotmányi normák és a Törvény elsőbbsége; minden állampogár egyenlősége a Törvény előtt. Az állami intézetek felelősek a civil társadalom előtt, a központi hatalom delegálja a meghatalmazást és a felelőséget a helyi szerveknek. Az országos szabványok és kötelezettségek feltétlen teljesítése serkenti a magánvállalkozók iniciatíváját.

Az európai állam modelljének felépítése Ukrajnában segíteni fogja a mi országunk fejlődő országból fejletté alakulását – olyan országgá, amelyikben sikeresen kapcsolódnak össze minden külön vett állampolgár érdeke az egész társadaloméval, a magánüzleté az államéval, megvalósulnak a nemzeti-kultúrális elvek és érdekek. Az adott modell kedvező feltételeket garantál az üzletnek és a vállalkozóknak, magas szintű jövedelmet minden dolgozó állampolgárnak és méltó életszinvonalat biztosít a nyugdíjasoknak. Az európai társadalom szabványai kezeskednek állampolgáraink életkörülményeinek fejlődéséről – a városok és a lakott települések infrastruktúrájáról, valamint az ökológiáról, a szociális gondoskodásról, a jogrend megszilárdításáról, a megfizethető egészségvédelemről és a magasfokú képzettségről.

Az én nézeteim:

MELLETTE

 • az alkotmányi normák és a Törvény elsőbbsége;
 • a politikai reformok megvalósítása;
 • a kormányrendszer válthatósága;
 • Ukrajna integrációja az európai közösségbe, hozzákapcsolódása az Egységes gazdasági térséghez;
 • a dolgozó állampolgárok magas szintű jövedelme és méltó életszinvonal a nyugdíjasoknak;
 • protekcionista politika bevezetése az állam által a vállakozókkal kapcsolatban;

ELLENE

 • portyázás;
 • reprivatizálás;
 • korrupció;
 • visszafizetési vázlatok az értéknövelési adó visszatéritésekor

Комментарии закрыты